Hỏa hoạn bệnh viện ở Bắc Kinh: 29 người thiệt mạng, nhà chức trách từ chối cung cấp danh tính nạn nhân