Hỏa hoạn ở chung cư New York: 19 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em