Hoa Kỳ: Bed Bath & Beyond nộp hồ sơ bảo vệ phá sản sau một thời gian dài khó khăn