Các chủ sở hữu địa ốc ở Hoa Kỳ đối mặt với khủng hoảng sau nhiều năm tăng trưởng mạnh