Hoa Kỳ: Các ngân hàng chi hàng tỷ USD cho khí hậu, công bằng chủng tộc

Tổng giám đốc JPMorgan Chase kêu gọi chính sách công nghiệp