Ủy ban Hạ viện phê chuẩn dự luật hạn chế các công ty công nghệ sinh học Trung Quốc tiếp cận thị trường Hoa Kỳ

Dân biểu James Comer cho biết: ‘Dự luật này là một bước cần thiết để bảo vệ dữ liệu chăm sóc sức khỏe nhạy cảm của Mỹ’ khỏi chính quyền Trung Quốc.