Hoa Kỳ: CEO của quỹ phòng hộ lớn dự đoán số lượng đáng kể các ngân hàng sẽ sụp đổ trong vòng 2 năm tới