Hoa Kỳ chấp thuận thương vụ vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Qatar