Hoa Kỳ: Chính phủ TT Biden và các nhà lập pháp GOP tranh cãi về thời hạn cho mức trần nợ