TT Biden rút ngắn chuyến công du ngoại quốc tới hội nghị thượng đỉnh G7 trong bối cảnh cuộc chiến về mức trần nợ