Hoa Kỳ: Chủ tịch Hạ viện Johnson bàn luận chiến lược bầu cử với cựu TT Trump tại Mar-a-Lago