Hoa Kỳ công bố các chuyến bay đầu tiên từ Âu Châu của ‘Chiến dịch Không vận Sữa công thức’