Trái với ý nguyện của chính phủ TT Biden, Hạ viện bỏ phiếu hạn chế xuất dầu từ kho dự trữ chiến lược