Hoa Kỳ-Đài Loan thảo luận về vi mạch bán dẫn để hợp tác theo khuôn khổ mới