Vụ truy tố cựu Tổng thống Trump cho thấy một vấn đề lớn hơn nhiều