Hoa Kỳ: Đảng Cộng Hòa cảnh báo mất điện do các tiêu chuẩn nhà máy điện ‘xanh’ khắt khe nhất