BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: ‘Bị đánh đổi cho năng lượng xanh’: Ngành đánh bắt thương mại đối diện sự tuyệt chủng nếu tuabin gió ngoài khơi tiếp tục phát triển