Hoa Kỳ: Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện nêu lên mối lo ngại về nền tảng quản lý tiếp vận của Trung Quốc

‘IPCSA đã phổ biến việc sử dụng một hệ thống do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, điều này đang gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia chúng ta cũng như cho an ninh của các nước đồng minh.’