Hoa Kỳ: Dự báo thời tiết khắc nghiệt diễn ra trên diện rộng, cơ quan liên bang nhắc người dân sạc điện thoại