Thách thức thuốc phá thai: Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đối đầu trong các vụ kiện chống lại FDA