Hoa Kỳ: Dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp và việc làm mới nhất cho thấy các tiểu bang đỏ có kết quả tốt hơn các tiểu bang xanh

‘Điều quan trọng là phải nhận ra rằng bản thân tỷ lệ thất nghiệp không bao giờ nói lên toàn bộ câu chuyện.’