Hoa Kỳ gửi thêm 1.8 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm cả hệ thống phòng thủ Patriot