Hoa Kỳ: Hàng loạt thành phố lớn ghi nhận kỷ lục về số vụ sát nhân năm 2021