Nghiên cứu của CDC: Khả năng bảo vệ của vaccine mRNA ngừa COVID-19 giảm sút