Hoa Kỳ hoàn thiện bộ quy tắc nhằm ngăn Trung Quốc tiếp cận gói tài trợ vi mạch trị giá 52 tỷ USD

Bộ Thương mại đã công bố các quy định tài trợ cuối cùng của Đạo luật CHIPS nhằm hạn chế Trung Quốc được hưởng lợi từ khoản tài trợ 52 tỷ USD liên quan đến nguồn tài trợ theo Đạo luật CHIPS.