Hoa Kỳ: Hơn 50 vụ tấn công ủng hộ phá thai cực đoan, các nhà chức trách vẫn chưa bắt bất kỳ ai