Hoa Kỳ kêu gọi các nước ASEAN tự do lựa chọn liên minh