Hoa Kỳ: Lạm phát đến với cây Giáng Sinh

Giá trung bình của một cây Giáng Sinh đã tăng 10% so với năm ngoái, người mua sắm có thể sẽ phải trả trung bình từ 80 đến 100 USD