Hoa Kỳ: Lạm phát nóng hơn dự kiến ​​trong tháng thứ 4 liên tiếp

Chi phí xăng và chỗ ở là những động lực mới nhất khiến CPI tăng.