Hoa Kỳ: Liên minh lưỡng đảng giới thiệu dự luật cấm các thành viên Quốc hội giao dịch cổ phiếu