Hoa Kỳ mua 290 triệu USD thuốc men đề phòng tình trạng khẩn cấp về hạt nhân