Hoa Kỳ, Nam Hàn đồng ý tăng cường răn đe mở rộng trước các mối đe dọa từ Bắc Hàn