Hoa Kỳ và Nam Hàn ký thỏa thuận ‘răn đe mở rộng’ nhằm mục tiêu vào Bắc Hàn