Hoa Kỳ: Ngày càng nhiều người mua nhà đang chuyển về lại vùng ngoại ô thành phố để làm việc, nhưng ít ai có thu nhập để làm vậy

Công việc từ xa cũng đã làm thay đổi phương trình mua nhà