Tình trạng thiếu nhân lực có kỹ năng nghề đang làm tê liệt một số ngành ở Hoa Kỳ

Số cơ hội việc làm cho thợ thủ công tay nghề cao hàng năm dự kiến ​​sẽ cao hơn 20 lần mức tăng ròng nhân viên mới hàng năm.