Hội đồng thành phố Los Angeles đồng ý khuyến khích xử lý chất thải hữu cơ

Mục đích của chương trình là để thu hút nhiều nhà hàng và cư dân ghi danh hơn nữa để họ bắt đầu sử dụng thùng rác và thời gian sử dụng dịch vụ này lên đến chín tháng.