Hoa Kỳ, Pháp cam kết buộc Nga chịu trách nhiệm về Ukraine