Hoa Kỳ: Tăng trưởng việc làm chậm lại, còn 209,000 trong tháng Sáu, thấp hơn mong đợi