Thị trường lao động Hoa Kỳ vẫn ổn định khi nền kinh tế có thêm 339,000 công việc mới