Hoa Kỳ: Thẩm phán ngăn chặn việc NYC đưa người nhập cư bất hợp pháp đến vùng ngoại ô New York

Điều này xảy ra sau khi Quận Rockland cũng nhận được một lệnh của tòa án ngăn chặn việc vận chuyển những người nhập cư bất hợp pháp