Hoa Kỳ: Thành phố Los Angeles gia hạn tình trạng khẩn cấp COVID-19