Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc chấm dứt lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương