Hoa Kỳ: Tòa phúc thẩm dỡ bỏ lệnh tạm dừng hành chính cho phép Texas thi hành luật nhập cư trong lúc chờ kháng cáo

Hành động này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tối cao Pháp viện ra phán quyết cho phép Tiểu bang Ngôi sao Đơn độc thực thi luật này trong lúc tiến trình tranh tụng đang diễn ra.