Hoa Kỳ: Tổng thống Biden cho phép khai triển quân trừ bị ở biên giới phía Nam

DHS, Bộ Ngoại giao công bố các biện pháp bổ sung