Dự kiến số người nhập cư tăng mạnh, Hoa Kỳ khai triển 1,500 quân đến biên giới phía Nam