Hoa Kỳ: Tỷ lệ kỷ lục người bán đang giảm giá nhà

Lãi suất của khoản vay mua nhà có lãi suất cố định 30 năm đã tăng hơn gấp đôi từ 3.09% lên 7.76% chỉ trong hai năm.