Hoa Kỳ và các đối tác toàn cầu đương đầu với hoạt động bán phá giá và thao túng giá của Trung Quốc

Trung Quốc kiểm soát khoảng 95% nguồn cung cấp đất hiếm toàn cầu và sản xuất 3/4 lượng pin lithium trên toàn cầu.