Hoa Kỳ và Đài Loan: Mơ hồ chiến lược, thương mại và bán vũ khí gia tăng