Hoa Kỳ và EU sẽ ‘cạnh tranh mạnh mẽ’ với Trung Quốc