Hoa Kỳ và Philippines kêu gọi hòa bình ở Eo biển Đài Loan trong tuyên bố chung